Coşkun YILDIRIM

Coşkun YILDIRIM, Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans eğitiminin ardından maliyet muhasebesi, eğitim teknolojileri ve kırsal alan sosyolojisi üzerine eğitimler alarak bu konularda uygulamalı olarak çalışmıştır.

1984 yılı sonrasındaki Türkiye’de farklı büyüklükteki işletmelerde orta ve üst düzey yönetici kademelerinde bulunmuştur.

Üniversite sonrası inşaat maliyetleri ile başladığı çalışma hayatına, o dönemde yenilikçi bir yaklaşım olan şirket içi eğitim departmanı kurarak ve yöneterek devam etmiştir. Bunun yanında çalıştığı şirketlerin verimlilikleri ve karlılıklarına odaklanan projeler oluşturmaya yönelik iş geliştirme departmanları kurarak başarılı projeler üretmiştir.

Dönemine göre yenilikçi yaklaşımlardan biri olan masraf merkezi kavramını geliştirerek, şirket içindeki birimlerin karlılıklarının analiz edilmesi ve modellenmesi ile ilgili çalışmaları gerçekleştirmiştir.

Tüm deneyimlerini ve birikimlerini 2004 yılından bu yana tarım sektörüne yönelik sosyal iş modelleri üreten Tarımsal Pazarlama şirketine aktararak, şirketin Türkiye’de ve dünyada kabul gören ödüllü projeler geliştirmesine katkıda bulunmuştur.

Şekerbank yönetiminden bir ekiple birlikte oluşturulan çalışma grubunun içinde yer alarak çiftçinin uygun finans kaynağı bulmasını sağlayan çiftçi kredi kartlarını modellemiştir. Çiftçi Kredi Kartı modeli birçok bankanın tarımsal kredilendirmede kullandığı ve çiftçilerin hasat dönemlerinde ödeme yapabildikleri bir kart haline gelmiştir.

Vodafone ile birlikte Çiftçi Kulübü’nün kurulması sürecini yönetmiştir. Bu proje ile birlikte çiftçiye özel SMS ve uygulamalarla 1 milyon 400 bin çiftçi ve ailesine ulaşılmış, çiftçinin ihtiyacına uygun tarımda erken uyarı bilgilendirmeleri ile yaşam tarzlarının değiştirilmesinde öncü bir rol üstlenmiştir.

Vodafone Çiftçi Kulübü iş modeli 2015 yılında Hindistan, Gana, Kenya, Yeni Zelanda ve Tanzanya’da uygulanmaya başlamıştır.

Intel’in desteklediği, okuma yazma bilen herkesin kullanabileceği ve bilgi, iletişim, pazarlama, ihtiyacı olan konularda uzmanlara soru sorabilmeyi sağlayan bir Çiftçi Bilgisayarı yazılımı üreten ekibin yöneticiliğini yapmıştır.

Kırsal alanda su bilincini geliştirmek ve modern sulama tekniklerinin ülkemizde kullanımının arttırılmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmiştir.

Traktör kazalarını önlemek amacıyla sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirerek, benzer uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamıştır.

14 yıl içinde TABİT Akıllı Tarım Teknolojileri bünyesinde tarıma dair tüm çalışmalara liderlik etmiştir. Bu süreçte 12.000’in üzerinde köy ziyareti gerçekleştirmiş ve bu köylerin eğitim ihtiyaç analizleri ile potansiyel belirleme anketlerini oluşturmuştur. Oluşturulan bu veri tabanı, güncelliğini koruyan en kapsamlı veri tabanı olma özelliğini taşımaktadır.

Kırsal alan deneyimlerinden yola çıkarak 2012 yılında aile çiftçilerinin teknoloji kullanımına ilham olabilecek dünyanın ilk Akıllı Köy projesini tasarlamış veyer seçimi amacıyla matematiksel modelleme kurgusunugerçekleştirmiştir.

2015 yılında hazırladığı matematiksel modellemeye en uygun yer olan Aydın’ın Koçarlı İlçesi’nde bulunan Kasaplar Köyü’nde bu projeyi hayata geçirmek üzere faaliyetlerine başlamış ve ailesi ile birlikte İstanbul’dan Aydın’a yerleşmiştir. 2016 yılında proje fikrine Vodafone’u ve birçok dünya markasını da dahil ederek yapılan çalışmayı dünyaya örnek hale getirmek üzere çalışmalarına devam etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğanın talimatı ile BTK (Bilişim Teknolojileri Kurumu) na hazırlatılan 5 G ve Ötesi Dikey Sektörler Vizyonunu oluşturan “Beyaz Kitap’ın” hazırlanmasında yaptığı önemli destekler dolayısı ile ilgili kurum tarafından onurlandırılmıştır.

İleri Tarım Teknolojileri konusunda tüm dünyada yapılan çalışmaları sürekli takip eden bir takımı yönetmekte ve Tarım Gıda Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği projeler yardımıyla teknoloji desteği ile Dünyada tarımsal üretim yapan 570 milyon çiftçinin verimlilik ve karlılığını arttırarak yaşam kalitelerini yükseltemeye yönelik projeler gerçekleştirmektedir.

Ekibi ile birlikte yazılım tasarımını gerçekleştirdiği Çiftçi Karar Destek Sistemi 2018 yılından itibaren yapay zeka ve öğrenen sistemler yardımı ile Çiftçilerin üretim kararlarına destek vermeye başlamıştır.

Türkiye nin ilk Tarım Teknolojileri Ar-Ge, inovasyon ve eğitim merkezi olarak hazırlanan Vodafone Akıllı Köy projesinde ekonomik, sosyal ve çevresel etki değerlendirme raporları hazırlamakta ve deneyimlerini paylaşmak üzere kitap hazırlıklarına devam etmektedir.

Coşkun YILDIRIM 28, 19, 12 ve 8 yaşlarında dört kız babasıdır.